Aktuality

 

28.04.2021

The Complete Guide to Euthanasia in 2021: When is it Legal? (Katy Willis)
(Kompletná kniha eutanázie v roku 2021: Kedy je to lekálne?)

 

05.10.2015

Vraťte nám důstojnost! / Jan Sláma / (PDF),  zdroj: http://blisty.cz/art/79307.html

 

12.12.2014

PRAVDA: Bývalý prokurátor obhajuje právo na dôstojnú smrť (PDF),
zdroj: http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/339299-byvaly-prokurator-obhajuje-pravo-na-dostojnu-smrt/

 

2014 - 2016

Projekt Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine)

 

18.01.2013

Lenka Hurtuková: EUTANÁZIA - Seminárna práca študentky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (PDF)

 

05.07.2011

Sem sa chodí zomierať! Objednali si na klinike smrť aj Slováci?
- zaujímavý článok Nového Času ( PDF, linka na článok, )
Eutanáziu vo Švajčiarsku vykonáva nadácia Dignitas, ktorú v roku 1998 založil právnik a novinár Ludwig A. Minelli (78)...

 

12.01.2011

Do zdrojov sme pridali zdanlivo nesúvisiacu knihu Nežiaduci účinok: SMRŤ (John Virapen, 2009) ...

 

21.05.2010

Do zdrojov sme pridali zaujímavú knihu slovenského autora PODAJ RUKU SMRTI (Anton Rákay, 1998) ...

 

15.01.2010

Oficiálne spustenie stránky www.dostojnost.eu ...