Zdroje (Internet, literatúra)

Články, ktoré sú uvedené v jednotlivých kapitolách k nahliadnutiu vo formáte PDF, sú prevzaté z internetu a je v nich uvedená linka na pôvodný zdroj a taktiež autori.

 

Literatúra:

John Virapen: Nežiaduci účinok: SMRŤ (2009, Slovart-Print s.r.o. 2010)
(Priznanie bývalého riaditeľa farmaceutického koncernu)

Dôstojnosť: Zdanlivo nesúvisiaca tematika slovami autora na základe jeho osobných skúseností rozpráva o skorumpovanosti farmaceutických spoločností, o tom, ako s nami manipuluje farmaceutický priemysel. Testujú na ľuďoch lieky často krát bez ich vedomia, prípadne prostredníctvom lekárov nasadzujú lieky poškodzujúce zdravie. Kniha skutočne stojí za prečítanie...

 

Anton Rákay: PODAJ RUKU SMRTI (1998)

Popis: Primár oddelenia, umierajúci na nevyliečiteľnú chorobu, dobrovoľne napíše splnomocnenie, aby ošetrujúci lekári v najvyššom štádiu jeho choroby, keď už nebude vládať dôstojne znášať hraničné utrpenie a nebude schopný vedomého chápania a samostatného konania, prestali s podávaním liekov, zastavili činnosť prístrojov, ktoré ho udržujú pri živote a poskytli mu prostriedok, ktorým sám ukončí svoj život. V prípade, že jeho klinický stav mu nedovolí prijať smrť z vlastných rúk, chce, aby ukončili jeho život spôsobom, ktorý sami uznajú za vhodný.

Dôstojnosť: Túto knihu nájdete už asi len v knižnici, ale jej prečítanie je veľmi pútavé - spoznávame život primára cez jeho spomienky a tiež jeho nesmierne utrpenie, ktorého zmysel rozoberá z pohľadu lekára a tiež z pohľadu kresťanstva.

 

László Bitó: KNIHA O DOBREJ SMRTI, EUTELIA - EUTANÁZIA (Možnosť kúpy - Gorila)

Popis: Kniha otvára tému, ktorú vyspelá civilizácia nechce zobrať na vedomie, ktorá sa však v dôsledku prudkého rozvoja mediciíny a biotechnológie stáva čoraz pálčivejšou. Tou témou je smrť, presnejšie okolnosti a podmienky, za akých dnes ľudia vo vyspelých krajinách umierajú.

Dôstojnosť: Knihu odporúčame každému, koho táto problematika zaujíma. Len pre názornosť uvedieme hlavné kapitoly:

1. časť: ÚVOD
2. časť: ŽIVOT A SMRŤ
3. časť: MOZOG A VÔĽA - MYSEĽ A MYŠLIENKA
4. časť: SMRŤ, STRACH ZO SMRTI, POSMRTNÉ BYTIE A NÁDEJ NA DOBRÚ SMRŤ
             V NAŠEJ ŽIDOVSKO - KRESŤANSKEJ KULTÚRE
5. časť: EUTÉLIA: OČAKÁVANIA, INŠTITÚCIE, POVOLANIA, RITUÁLY

 

 

Uvítame, ak odporučíte aj inú literatúru...

 

Internet:

The Complete Guide to Euthanasia in 2021: When is it Legal?
(Kompletná kniha eutanázie v roku 2021: Kedy je to lekálne?)

 

http://www.eutanazie-dobrasmrt.cz/

 

http://www.euthanasie.szm.sk/eut_svk.htm

 

http://www.euthanasia.com/

http://www.iaetf.org/, http://www.internationaltaskforce.org/

http://www.righttodie.ca/

http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia

http://prolife.cz/?a=40&id=118

http://www.holocaust.cz/cz2/history/events/eutanazie