Dôstojnosť / dôstojný život / dôstojná smrť
Eutélia - Eutanázia

Vítame všetkých, ktorí cielene, alebo úplnou náhodou prišli na tieto stránky!

O dôstojnom živote sa toho popísalo veľa a isto sa ešte veľa napíše. Keď niekto zomrie, tak zvykneme povedať, že smrť je tiež súčasťou života. Preto chceme priniesť a postupne zaradiť aj diskusiu o dôstojnom odchode z nášho sveta, ktorý vnímame a za ktorý žiaľ napriek pokroku stále nevidíme.

Koniec života (smrť) má veľa podôb, ale len málokedy môžeme o ňom konštatovať, že bol dôstojný. A práve toto je potrebné zmeniť:

Zmeniť pohľad na smrť ako takú a umožniť človeku odísť skutočne dôstojne by malo byť v záujme každého jednotlivca i spoločnosti, v ktorej žije. Avšak nielen v ich záujme, ale malo by to byť každého právo, tak ako máme právo na sebaurčenie.

V jednotlivých kapitolách nájdete výber publikácií, článkov a poznatkov z jednotlivých oblastí zaoberajúcich sa smrťou a jej podobami.

 

Postupne pripravíme možnosť vyjadriť sa v anketách a v osobne písaných príspevkoch, ktoré si dovolíme so súhlasom autora zverejniť a komentovať.

 

Zároveň upozorňujeme, že nikoho nenabádame k nijakým neuváženým krokom a ľuďom, ktorí sa nevyrovnali s tým, že náš súčasný "pozemský" čas je limitovaný, odporúčam, aby odišli z tejto stránky...