Eutanázia (Dobrá smrť)

Eutanázia je ľudstvu známa od nepamäti. Už najstaršie archeologické nálezy potvrdzujú túto historickú skutočnosť, o ktorej je možné nájsť zmienky v starom Rímskom zákone XII. Tabúľ a v Platónovom diele: O ideálnom štáte. Samotný výraz "eutanázia" je prvýkrát použitý v Suetinových "Životopisoch dvanástich cisárov", pri opisovaní smrti cisára Augusta.

V novodobom zmysle sa prvenstvo tohto označenia pripisuje Francisovi Baconovi. Program eutanázie vznikol v nacistickom Nemecku a stal sa odrazovým mostíkom k holokaustu. Na počiatkoch tohto programu stálo v Nemecku publikovanie knihy právnika Karla Bindinga a psychiatra Alfreda Hockeho "Súhlas k ukončeniu života, ktorý nie je hodný žiť". V spolupráci lekára Gerharda Wagnera bola v roku 1935 predložená Adolfovi Hitlerovi požiadavka, aby duševne chorí a defektní pacienti psychiatrických ústavov vrátane detí boli usmrcovaní. Takto vznikol program eutanázie, ktorý sa v rokoch 1940-1941 praktikoval v Ríši oficiálne, a aj keď bol pozastavený, fakticky pokračoval až do konca vojny.
Odhaduje sa, že pomocou eutanázie bolo vo vojne zavraždených až 120 000 ľudí.

 

Všeobecne môžeme povedať, že slovo eutanázia je gréckeho pôvodu a doslovne sa môže preložiť ako "dobrá smrť".
Eu = dobre
Thanatos = smrť.

 

 

Výber článkov

E ako eutanázia (PDF)

Eutanázia - áno či nie? (PDF)

Eutanazie (PDF)

Je eutanázia dobrou smrťou? Dilema rozhodnutia (PDF)

Peter Kováč: Eutanázia na Slovensku? Nehrozí. (PDF)

Sem sa chodí zomierať! Objednali si na klinike smrť aj Slováci?
- zaujímavý článok Nového Času z 5.7.2011... ( PDF, linka na článok, )

Lenka Hurtuková: EUTANÁZIA
- Seminárna práca študentky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (PDF)