Dôstojný odchod - smrť - koniec

Podrobiť sa smrti, zomrieť rád, je prednostné právo toho,
kto rezignuje a vzdáva sa vôle k životu.

ARTHUR SCHOPPENHAUER

Smrť je zákonitým ukončením nášho života a preto najskôr niečo k právu na život:

Právo na život nám bolo kedysi zaručené F. D. Rooseveltom a J. V. Stalinom vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN (PDF) v článku 3, ktorý znie: "Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.".
Následne nám toto právo potvrdil aj Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, časť III., článok 3.

Právo na život nám naďalej dirigujú v "dobrej vôli" vlády, parlamenty i Európska komisia obmedzovaním fajčenia a alkoholu a "zdokonaľovaním" zdravotníckej starostlivosti a pod. Viac v príspevku Právo na smrt Bohumila Doležala (PDF)...

Pri pohľade na prísnosť uplatňovania práva na život by možno stálo za úvahu presadenie práva na smrť tiež v dokumentoch o ľudských právach. Teda minimálne práva na dôstojnú smrť, pretože tej bežnej smrti nech je akákoľvek sa "našťastie" nemôžeme vyhnúť...

 

Výber článkov

 

Právo na smrt 2 (PDF)

 

Právo na smrt 3 (PDF)

 

Právo dôstojne odísť (PDF)

 

Šanca dôstojne odísť (PDF)