Eutélia (Dobrý koniec života)

V popise Eutélie vychádzame z knihy Kniha o dobrej smrti ( autor: László Bitó)
- viď. Zdroje.

Pojmom Eutélia označujeme všetko to, vďaka čomu môže byť posledná fáza nášho života ľahšia, pokojnejšia, uzmierenejšia, uspokojivejšia a šťastnejšia, a nakoniec aj samotnú rozlúčku so životom, zmierenie sa s nevyhnutnou smrťou.

Eutélia je grécke slovo a znamená dobrý koniec života - jeho posledný úsek, prijatie smrti a konečnosti života.

Je nutné si uvedomiť rozdiel medzi eutanáziou a eutéliou, ktorý spočíva v tom, že pokiaľ pod eutanáziou rozumieme pomoc poskytnutú lekárskymi prostriedkami na to, aby telo mohlo umrieť, eutélia zohľadňuje našu telesnú a duchovnú (somatickú a psychickú) dvojdomosť a v rámci nej kladie do popredia našu duchovnú prípravu a pripravenosť na nevyhnutný odchod zo života. Eutélia pokladá samotnú eutanáziu v niektorých prípadoch za potrebnú, ale podľa možnosti sa jej usiluje vyhnúť.

Eutéliu nemožno dávať do súvislosti s niekdajšími nacistickými hrôzami a ani s dnešnými "čiernymi anjelmi".

Vytvorenie tohto pojmu však neznamená nič, pokiaľ nevznikne diskusia a spoločenská klíma na to, aby skutočne dobrý koniec života bol prístupný každému...

 

 

Výber článkov

 

Charta práv umierajúcich pacientov a etické princípy paliatívnej starostlivosti (PDF)